Der er 2. januar 2018, indgået samarbejde med AgroPro Sjælland - kontaktoplysninger kan ses her

http://agropro.dk/kontakt-os

Kontoret på Bjarkesvej 1, Nykøbing bemandes alle hverdage af

Steffen Raht Rosenwanger

mail: srr@agropro.dk

Tlf. 23 43 15 02